Đăng nhập

Tin tức

banner baucu

 

Xin hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật khi gặp vấn đề về kỹ thuật
 

 SĐT: 02363 888 833 hoặc 0905 160 719

 Email: nguyendk@danang.gov.vn

Để hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải phần mềm Ultraviewer tại đường dẫn sau. Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.