10102023

 

 

TIN CẢNH BÁO DÔNG, TỐ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ  VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI QUẢNG NAM phát lúc 14h 02/4/2023

 

 

 

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG,  LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ GIÓ GIẬT MẠNH phát 11h40 ngày 15/5/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG DIỆN RỘNG  VÀ LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH phát 16h ngày 10/5/2022

TIN CẢNH BÁO THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN phát 10h ngày 10/4/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN CẢNH BÁO THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN phát 16h ngày 01/12/2021

 

Liên kết website