Thông báo kế hoạch thu, nộp Quỹ, Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam năm 2017 đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đóng trên địa bàn tỉnh do Cục Thuế quản lý
Tải về