Công điện số 05 ngày 10/11/2017 của BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam về chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 13 (Haikiu) và tình hình mưa lũ

2017111003z

VĂN BẢN SỐ 6132/UBND-KTN NGÀY 08/11/2017 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ VIỆC VẬN HÀNH ĐƯA MỰC NƯỚC HỒ VỀ MỰC NƯỚC CAO NHẤT TRƯỚC LŨ

0811

VĂN BẢN SỐ 6133/UBND-KTN NGÀY 08/11/2017 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA LỚN GÂY NGẬP LỤT, SẠT LỞ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

TAPTRUNG 0811

Chiều nay 6/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với một số tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên về công tác khắc phục hậu quả bão số 12.

Chiều nay 6-11, tại trụ sở Bộ NN-PTNT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo các giải pháp ứng phó tình hình mưa lũ và triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra. 

 

Công điện khẩn số 05 ngày 05-11-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về ứng phó mưa lũ

1

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỦY ĐIỆN  A VƯƠNG VẬN HÀNH GIẢM LŨ CHO HẠ DU

 QD1537

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2 VẬN HÀNH GIẢM LŨ CHO HẠ DU

QD1537

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 VẬN HÀNH GIẢM LŨ CHO HẠ DU

QD1537