Chiều nay 6-11, tại trụ sở Bộ NN-PTNT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo các giải pháp ứng phó tình hình mưa lũ và triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra. 

 

Công điện khẩn số 05 ngày 05-11-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về ứng phó mưa lũ

1

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỦY ĐIỆN  A VƯƠNG VẬN HÀNH GIẢM LŨ CHO HẠ DU

 QD1537

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2 VẬN HÀNH GIẢM LŨ CHO HẠ DU

QD1537

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 VẬN HÀNH GIẢM LŨ CHO HẠ DU

QD1537

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỦY ĐIỆN ĐAK MI 4 VẬN HÀNH GIẢM LŨ CHO HẠ DU

QD1537

Để chủ động ứng phó với tình hình bão số 12 (tên quốc tế Damrey) và mưa lũ, không để ảnh hưởng đến các hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 03/11/2017 yêu cầu:

cd04

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 VẬN HÀNH ĐÓN LŨ

QD1537

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỦY ĐIỆN ĐAK MI 4 VẬN HÀNH ĐÓN LŨ

QD1537

CÔNG ĐIỆN SỐ 04 CỦA BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH NGÀY 01/11/2017 VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ ATNĐ VÀ MƯA LỚN

2017110103z