CÔNG ĐIỆN 06 LÚC 20H NGÀY 19/11/2017 CỦA BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH QUẢNG NAM

CD06

Thông báo điều tiết qua tràn từ 19h 19/11/2017 của thủy điện Sông Tranh 2

st2

Ngày 16/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các ngành và địa phương để rút kinh nghiệm công tác phòng chống lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 12 gây ra thời gian vừa qua.

images1393626 Bai hoc tu mua lu 1

Để chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ và tình hình mưa lớn từ ngày 19/11/2017, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện một sô nội dung sau:

1711

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn từ ngày 19/11/2017, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện một sô nội dung sau:

1611

Công điện số 05 ngày 10/11/2017 của BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam về chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 13 (Haikiu) và tình hình mưa lũ

2017111003z

VĂN BẢN SỐ 6132/UBND-KTN NGÀY 08/11/2017 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ VIỆC VẬN HÀNH ĐƯA MỰC NƯỚC HỒ VỀ MỰC NƯỚC CAO NHẤT TRƯỚC LŨ

0811

VĂN BẢN SỐ 6133/UBND-KTN NGÀY 08/11/2017 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA LỚN GÂY NGẬP LỤT, SẠT LỞ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

TAPTRUNG 0811

Chiều nay 6/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với một số tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên về công tác khắc phục hậu quả bão số 12.