Trong thư, Chủ tịch nước viết: "Đất nước ta là một trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Do vị trí địa lý, lịch sử dựng xây và phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với công cuộc trị thủy, chống lụt thường xuyên, cam go, gian khổ.
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: "Giặc lụt là tiên phong của giặc đói. Nó là đồng minh của giặc ngoại xâm". Nhưng chính quá trình chinh phục và thích ứng với thiên nhiên đã hun đúc lên những phẩm chất đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường khắc phục mọi khó khăn của nhân dân ta".

TÀI LIỆU phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 (do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai chuyển)

PHÂN TÍCH XU THẾ VÀ DỰ BÁO THỜI TIẾT PHỤC VỤ LỄ 30/4 - 01/5 (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 03/5/2022)

 

Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất

Văn bản số 169 ngày 03/3/2022 của Sở TTTT về tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022

Công văn số 3177 ngày 01/11/2021 của Sở Y tế hướng dẫn các trường hợp ra vào Quảng Nam trong tình hình mới

Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay

Kế hoạch số 13/KH- TBTT ngày 22/9/2021 của Tiểu ban truyền thông Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid -19

Thông điệp“Xét nghiệm là then chốt, vắc-xin là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát”

Gấp rút ứng phó bão số 5, vừa đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Tổng đài 1022 Quảng Nam giải đáp thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thời gian đến

3

Tài liệu Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

pctt

CÔNG ĐIỆN KHẨN

Về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Picture2

Trong thời gian qua, thời tiết nắng nóng gay gắt và kéo dài, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ cháy rừng tại các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Phước Sơn,… gây thiệt hại nhiều diện tích rừng tại các địa phương. Theo dự báo trong thời gian đến, thời tiết vẫn còn tiếp tục diễn biến cực đoan phức tạp, nắng nóng, khô hanh kéo dài dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2691/UBND-KTN ngày 10/5/2021 và triển khai ngay các biện pháp cấp bách sau:

Giới thiệu sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng chống thiên tai”

 bia

Truyền thông hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021
Chủ đề “CHUNG TAY XÂY DỰNG XÃ HỘI AN TOÀN TRƯỚC THIÊN TAI”

0

75 NĂM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC (22/5/1946 - 22/5/2021)

0

Thư của Chủ tịch nước gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2021)

Thu cua CTN

Tài liệu truyền thông phục vụ các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam