Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình

Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI NHÀ AN TOÀN

TCVN 11699:2016-CÔNG TRÌNH THỦY LỢI -ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP

KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DÔNG SÉT

 
 

 

neo dau tau ca

 

nhung dieu nen lam khi xay ra lu lut

(Nguồn: Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT)

Tài liệu Hội nghị toàn quốc phòng chống thiên tại ngày 29.03.2018

Kỹ năng thoát sét đánh

Bài hát truyền thống ngành Phòng chống thiên tai

Những điều nên làm và không nên làm khi có dấu hiệu sạt lở đất

Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ lồng bè tránh bão

Cách phòng tránh nhận biết bão và đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm

Những điều không nên làm khi bão đổ bộ