neo dau tau ca

 

nhung dieu nen lam khi xay ra lu lut

(Nguồn: Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT)

Tài liệu Hội nghị toàn quốc phòng chống thiên tại ngày 29.03.2018

Kỹ năng thoát sét đánh

Bài hát truyền thống ngành Phòng chống thiên tai

Những điều nên làm và không nên làm khi có dấu hiệu sạt lở đất

Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ lồng bè tránh bão

Cách phòng tránh nhận biết bão và đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm

Những điều không nên làm khi bão đổ bộ

Những điều nên làm khi bão đổ bộ

Tài liệu hướng dẫn phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt

Phổ biến kiến thức phòng, chống nắng nóng

Phổ biến kiến thức phòng, chống giông lốc

Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai"

Tải về: 

Q1_Tài liệu dùng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

(Nguồn: http://phongchongthientai.vn)