Sổ tay Hướng dẫn công tác thông tin truyền thông về phòng...

 

QĐ Ban hành tạm thời Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Tài liệu tập huấn Lực lượng Xung kích Phòng chống thiên tai cấp xã

Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình

Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI NHÀ AN TOÀN

TCVN 11699:2016-CÔNG TRÌNH THỦY LỢI -ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP

KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DÔNG SÉT

 
 

 

neo dau tau ca

 

nhung dieu nen lam khi xay ra lu lut

(Nguồn: Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT)

Tài liệu Hội nghị toàn quốc phòng chống thiên tại ngày 29.03.2018

Kỹ năng thoát sét đánh