BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo đêm 11 ngày 12/8/2022 (24 giờ tới)

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành:Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 97%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió nhẹ.

Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam.