PHÂN TÍCH XU THẾ VÀ DỰ BÁO THỜI TIẾT

TẾT NGUYÊN ĐÁN TẠI QUẢNG NAM

(Từ ngày 27/01 đến ngày 04/02/2022 tức ngày 25 tháng chạp đến mồng 4 Tết)

1. Hình thế thời tiết:

Từ ngày 27 - 28/01, 31/01 và từ ngày 03 - 04/02: Chịu ảnh hưởng của phần phía Tây Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch Đông.

Từ ngày 29 - 30/01 và từ ngày 01 - 02/02: Chịu ảnh hưởng của phần phía Tây Nam áp cao lạnh lục địa suy yếu chậm.

2. Thời tiết đất liền:

Ngày 27 - 29/01 (ngày 25 - 27 tháng chạp): Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có sương mù, trời rét, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C;

Từ ngày 30/01 - 04/02 (ngày 29 tháng chạp đến 04 tết): Có mưa vài nơi đến rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 - 27 độ C.

Dự báo thời tiết các địa phương cụ thể trong từ ngày 27/01 - 04/02 như sau:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ
Đêm 26 ngày 27 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 20 - 28
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 20 - 27
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 21 - 28
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng. 21 - 28
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa, trời rét, ngày nắng. 19 - 28
TT Thạnh Mỹ Đêm và sáng có sương mù, trời rét, ngày nắng. 19 - 28
TT Prao Đêm và sáng có sương mù, trời rét, ngày nắng. 19 - 27

Đêm 27

ngày 28

TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 20 - 28
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 20 - 27
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 21 - 28
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng. 21 - 28
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa, trời rét, ngày nắng. 19 - 28
TT Thạnh Mỹ Đêm và sáng có sương mù, trời rét, ngày nắng. 19 - 28
TT Prao Đêm và sáng có sương mù, trời rét, ngày nắng. 19 - 27

Đêm 28

ngày 29/01

TP Tam Kỳ Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng. 20 - 28
TP Hội An Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 20 - 27
TX Điện Bàn Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 21 - 27
TT Núi Thành Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng. 21 - 27
TT Trà My Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng. 19 - 27
TT Thạnh Mỹ Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng. 20 - 28
TT Prao Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, đêm trời rét, ngày nắng. 19 - 26

Đêm 29

ngày 30/01

TP Tam Kỳ Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 21 - 27
TP Hội An Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 22 - 26
TX Điện Bàn Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 22 - 26
TT Núi Thành Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 22 - 27
TT Trà My Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 20 - 26
TT Thạnh Mỹ Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 21 - 27
TT Prao Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 20 - 25

Đêm 30

ngày 31/01

TP Tam Kỳ Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 20 - 27
TP Hội An Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 20 - 26
TX Điện Bàn Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 21- 27
TT Núi Thành Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 21 - 28
TT Trà My Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 20 - 27
TT Thạnh Mỹ Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 20 - 27
TT Prao Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. 19 - 26

Đêm 31/01

ngày 01/02

TP Tam Kỳ Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 20 - 28
TP Hội An Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 20 - 27
TX Điện Bàn Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 21- 28
TT Núi Thành Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 21 - 28
TT Trà My Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 20 - 27
TT Thạnh Mỹ Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, trời rét, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 20 - 28
TT Prao Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, trời rét, ngày có lúc giảm mây trời nắng. 19 - 27

Đêm 01

ngày 02/02

TP Tam Kỳ Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét. 20 - 27
TP Hội An Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. 20 - 26
TX Điện Bàn Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 21 - 27
TT Núi Thành Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 21 - 28
TT Trà My Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét. 20 - 27
TT Thạnh Mỹ Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. 20 - 27
TT Prao Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. 19 - 26

Đêm 02

ngày 03/02

TP Tam Kỳ Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét. 19 - 26
TP Hội An Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 20 - 25
TX Điện Bàn Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 21 - 26
TT Núi Thành Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 21 - 26
TT Trà My Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét. 19 - 25
TT Thạnh Mỹ Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét. 19 - 26
TT Prao Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. 18 - 25

Đêm 03

ngày 04/02

TP Tam Kỳ Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét. 19 - 26
TP Hội An Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 20 - 25
TX Điện Bàn Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 21 - 26
TT Núi Thành Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 21 - 26
TT Trà My Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét. 19 - 25
TT Thạnh Mỹ Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét. 19 - 26
TT Prao Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. 18 - 25

3. Thời tiết trên biển:

Ngày 27 - 30/01 (từ ngày 25 - 28 tháng chạp): Vùng biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển bình thường;

Từ ngày 31/01 - 04/02 (ngày 29 tháng chạp đến 04 Tết): Vùng biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 6 - 10km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

Tin phát lúc: 16 giờ 00 phút.

Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam.