TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN ĐÔNG

VÀ VÙNG BIỂN QUẢNG NAM

Hiện nay (13/01), không khí lạnh có cường độ suy yếu dần.

Dự báo: Ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m; vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Dự báo thời tiết vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ tới: Vùng biển có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m; Tình trạng biển: Biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Nam, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có biện pháp phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao.

(Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam)