TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG, RÉT

VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

Hiện  nay  (12/01), không khí lạnh có cường độ ổn định.

Dự báo:Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay (12/1), có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m. Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m; đêm gió giảm dần.

Dự báo thời tiết các địa phương Quảng Nam trong 24 giờ tới: Có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở vùng đồng bằng từ 15 - 17 độ C, vùng núi 14 - 16 độ C. Trên đất liền gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4. Vùng biển có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 3,0 - 4,0m; Tình trạng biển: Biển động mạnh.

Cảnh báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ nay 12/01 đến ngày mai 13/01 các địa phương Quảng Nam có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt phổ biến ở vùng đồng bằng từ 15 - 17 độ C, vùng núi 14 - 16 độ C. Trên đất liền có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4. Vùng biển có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8; Tình trạng biển: Biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển ven bờ Quảng Nam, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ, Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có biện pháp phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao.

Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam.