TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG VU GIA
TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG THU BỒN, TAM KỲ

I. Nhận xét.
Hiện nay, lũ trên trên sông Vu Gia đã đạt đỉnh ở mức 9.44 trên báo động III là 0.44m và đang xuống chậm; trên sông Thu Bồn đang lên. Mực nước lúc 03 giờ ngày 29/10/2020 như sau:
Trên sông Vu Gia tại:
- Ái Nghĩa là: 9.26m, trên báo động III: 0.26m;
Trên sông Thu Bồn tại:
- Giao Thủy là 7.80m, trên báo động II: 0.30m;
- Câu Lâu là 3.46m, trên báo động II: 0.46m;
- Hội An là 1.78m, dưới báo động III: 0.22m;
II. Dự báo.
Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục xuống chậm; trên sông Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh sau đó xuống chậm. Mực nước lũ trên các sông có khả năng như sau:
Trên sông Vu Gia: tại Ái Nghĩa xuống 8.50m, dưới mức báo động III là 0.50m.
Trên sông Thu Bồn tại:
- Giao Thủy đạt đỉnh ở mức 7.90 ở trên mức báo động II là 0.40m sau đó xuống chậm ở mức 6.80m,
- Câu Lâu đạt đỉnh mức 3.80m, dưới báo động III là 0.20m sâu đó xuống chậm ở mức 3.00m,
- Hội An đạt đỉnh ở mức 1.85m, dưới mức báo động III là 0.15m;
III. Cảnh báo.
Nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở
tại các huyện: Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An.
IV. Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 3
(Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam)