TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG VU GIA
TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG THU BỒN VÀ TAM KỲ

I. Nhận xét.
Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn, Tam Kỳ đang lên. Mực nước lúc 21 giờ ngày 28/10/2020 như sau:
Trên sông Vu Gia tại:
- Ái Nghĩa là: 9.26m, trên báo động III: 0.26m;
Trên sông Thu Bồn tại:
- Giao Thủy là 6.95m, trên báo động I: 0.45m;
- Câu Lâu là 2.59m, dưới báo động II: 0.41m;
- Hội An là 1.53m, trên báo động II: 0.03m;
Trên sông Tam Kỳ tại:
- Tam Kỳ là 1.05m, dưới báo động I: 0.65m.
II. Dự báo.
Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh sau đó xuống chậm; Trên sông Tam Kỳ dao động ở mức dưới báo động I. Mực nước lũ trên các sông có khả năng như sau:
Trên sông Vu Gia: tại Ái Nghĩa đạt đỉnh 9.80m, trên mức báo động III là 0.80m.
Trên sông Thu Bồn tại:
- Giao Thủy lên 8.00 ở mức báo động II,
- Câu Lâu 3.90m, dưới báo động III là 0.10m,
- Hội An ở mức 1.90m, dưới mức báo động III là 0.10m;
Trên sông Tam Kỳ: Dao động ở mức dưới báo động I.
III. Cảnh báo.
Nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở
tại các huyện: Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An.

IV. Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 3

Bản tin tiếp theo được phát lúc 03 giờ 30 ngày 29/10/2020.

(Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam)