Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và sản phẩm ra đa thời tiết nhận thấy trên các địa phương: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Tam Kỳ, Thăng Bình và vùng biển đang có mây đối lưu hình thành và phát triển.
Cảnh báo: Hiện tại đến 3 giờ tới, mây đối lưu có khả năng tiếp tục gây ra mưa rào và dông cho các địa phương nói trên và vùng lân cận, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

(Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam)