Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và sản phẩm ra đa thời tiết nhận thấy trên các địa phương: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My đang có mây đối lưu tồn tại và phát triển.
Cảnh báo: Hiện tại đến 3 giờ tới, mây đối lưu có khả năng tiếp tục gây ra mưa rào và dông cho các địa phương nói trên và vùng lân cận; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

(Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam)