1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 92%.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 57 đến 92%.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 90%.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 90%.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 52 đến 94%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 50 đến 92%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 50 đến 92%.

Gió nhẹ.

Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam.