1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 95%.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 95%.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 61 đến 93%.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 95%

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ.

Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 97%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 97%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 97%.

Gió nhẹ.

Liên kết website