1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 97%.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 95%.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 96%

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 96%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 94%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 94%.

Gió nhẹ.

Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam

Liên kết website