BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 12h20 ngày 22/4/2021

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 16h10 ngày 21.4.2021

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 13h15 ngày 21.4.2021

 

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 04h30 ngày 21.4.2021

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 13h00 ngày 20/4/2021

TIN VỀ SIÊU BÃO SURIGAE phát 09h00 ngày 20/4/2021

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 04h30 ngày 20.4.2021

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 16h15 ngày 19.4.2021

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 15h30 ngày 19.4.2021

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 11h45 ngày 19.4.2021

TIN VỀ SIÊU BÃO SURIGAE phát 09h00 ngày 19/4/2021

Hồi 07 giờ ngày 19/4, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200 - 220km/giờ), giật trên cấp 17.

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 17h40 ngày 18.4.2021

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 12h50 ngày 17/4/2021

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 15h30 ngày 15/4/2021

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 13h35 ngày 15/4/2021

 

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 13h50 ngày 13/4/2021

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 15h00 ngày 12/4/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN VỪA  CÁC SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM  (Từ ngày 11 đến ngày 20/4/2021)