BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG

 

0206

 

 

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát lúc 10h40 ngày 31/5/2020

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG lúc 17h20 ngày 30/5/2020

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - Dự báo đêm 30 ngày 31/5 (24 giờ tới)

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG

 

 

 

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG lúc 15h00 ngày 28/5/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG lúc 13h00 ngày 28/5/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG