DBTT

0001 12

0001 11

Sáng sớm nay (14/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu hết các tỉnh thuộc vùng núi phía bắc. Ngày hôm nay không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và có khả năng ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh phía bắc khu vực Trung Trung Bộ. 

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - Dự báo đêm 13 ngày 14 (24 giờ tới)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  - Dự báo đêm 12 ngày 13 (24 giờ tới)

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

DBTT

DBTT

0001 10

0001 10

DBTT

0001 9

DBTT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - Dự báo đêm 07 ngày 08 (24 giờ tới)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - Dự báo đêm 06 ngày 07 (24 giờ tới)

DBTT

DBTT

0001 8

DBTT

Liên kết website