BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT- Dự báo đêm 30 ngày 31/7 (24 giờ tới)

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 15h10 ngày 30/7/2021

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 12h30 ngày 30/7/2021

TIN DỰ BÁONẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 08h ngày 29/7/2021

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 16h ngày 28/7/2021

TIN DỰ BÁONẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 08h ngày 28/7/2021

TIN DỰ BÁONẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 08h ngày 27/7/2021

TIN DỰ BÁONẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 08h ngày 26/7/2021

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG phát 14h ngày 25/7/2021

DBQG XTND 20210725 1400

TIN DỰ BÁONẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 14h ngày 25/7/2021

 

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN phát 02h ngày 23/7/2021

XTND21072023 02h

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN phát 08h ngày 22/7/2021

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN phát 20h ngày 21/7/2021

XTND21072021 20h

TIN DỰ BÁONẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 20h ngày 21/7/2021

 

 

TIN BÃO TRÊN TRÊN ĐẤT LIỀN (Cơn bão số 3) phát 17h ngày 20/7/2021

DBQG XTND 20210720 1700

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 3) phát 05h ngày 20/7/2021

XTND20072021 05h