BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - Dự báo đêm 14 ngày 15/12 (24 giờ tới)

TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN phát lúc 15h30 ngày 14/12/2019

Hiện nay(12/12), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam.

 

Hiện nay (13/12), không khí lạnh có cường độ ổn định.

 

Hiện nay(12/12), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - Dự báo đêm 11 ngày 12/12 (24 giờ tới)

TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN phát lúc 15h30 ngày 11/12/2019

TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN phát lúc 09h30 ngày 11/12/2019

 

Hiện nay (10/12), không khí lạnh đang tiếp tục suy yếu chậm.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - Dự báo đêm 09 ngày 10/12 (24 giờ tới)

TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN phát lúc 15h30 ngày 09/12/2019

TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN phát lúc 09h30 ngày 09/12/2019

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - Dự báo đêm 08 ngày 09/12 (24 giờ tới)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - Dự báo đêm 07 ngày 08/12 (24 giờ tới)

TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN phát lúc 15h30 ngày 07/12/2019

Sáng nay (07/12), không khí lạnh tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh.

TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN phát lúc 15h30 ngày 06/12/2019

Liên kết website