TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Bão Noru) phát 20h ngày 24/9/2022

dbqg xtnd 20220924 2000

TIN CẢNH BÁOMƯA DÔNG,  GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 16h ngày 24/9/2022

TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG DIỆN RỘNG  VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 15H30 ngày 24/9/2022

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Bão Noru) phát 14h ngày 24/9/2022

TIN CẢNH BÁOMƯA DÔNG,  GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 04h ngày 24/9/2022

TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG DIỆN RỘNG  VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 03h30 ngày 24/9/2022

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG ( Bão Noru) phát lúc 02h ngày 24/9/2022

02h 249

TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG DIỆN RỘNG  VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 21h ngày 23/9/2022

 

 

 

 

TIN CẢNH BÁOMƯA DÔNG,  GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 04h ngày 23/9/2022

TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG DIỆN RỘNG  VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 03h30 ngày 23/9/2022

TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG DIỆN RỘNG  VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 21h ngày22/9/2022

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG phát 21h ngày 22/9/2022

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT phát 17h ngày 22/9/2022