TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT MƯA LỚN DIỆN RỘNG  TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 15h30 ngày 17/10/2021

TIN CẢNH BÁO THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN phát 16h ngày 17/10/2021

TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG VU GIA -TIN LŨ TRÊN THU BỒN PHÁT 15H30 ngày 17/10/2021

TIN LŨ TRÊN SÔNG VU GIA CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG THU BỒN phát 09h30 ngày 17/10/2021

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG  TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 03h30 ngày 17/10/2021

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT, NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM phát 21h ngày 16/10/2021

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG  TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 21h ngày 16/10/2021

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 16h ngày 16/10/2021

15h30 161021

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG  TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 15h30 ngày 16/10/2021

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT, NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM phát 07h30 ngày 16/10/2021

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 04h ngày 16/10/2021

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG  TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 03h30 ngày 16/10/2021

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG  TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 21h ngày 15/10/2021

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 16h ngày 15/10/2021

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG  TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 09h ngày 15/10/2021

 

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG  TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM phát 15h30 ngày 14/10/2021

DBQG XTND 20211014 1400

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 8) phát 05h ngày 14/10/2021

dbqg xtnd 20211014 0500