TIN CẢNH BÁOGIÓ MẠNH SÓNG LỚN  TRÊN KHU VỰC VÙNG BIỂN QUẢNG NAM phát 04h ngày 17/5/2022

 

 

 

 

 

 

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC phát 03h30 ngày 16/5/2022

TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG, MƯA LỚN CỤC BỘ  VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH phát 03h30 ngày 16/5/2022

TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG, MƯA LỚN CỤC BỘ  VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH phát 15h30 ngày 15/5/2022

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC phát 15h30 ngày 15/5/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG,  LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ GIÓ GIẬT MẠNH phát 13h30 ngày 15/5/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG,  LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ GIÓ GIẬT MẠNH phát 12h30 ngày 15/5/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG,  LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ GIÓ GIẬT MẠNH phát 11h40 ngày 15/5/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG,  LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ GIÓ GIẬT MẠNH phát 10h45 ngày 15/5/2022

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC phát 09h30 ngày 15/5/2022