Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Phòng chống thiên tai của Việt Nam 22-5-2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có Thư gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, lực lượng phòng chống thiên tai, Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, ngành, địa phương. Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam xin giới tiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước:

Thu CTN 22 5 2018