Sáng ngày 10/3/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức và Tổ giúp việc tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày khởi công xây dựng công trình Đại thủy nông Phú Ninh.

Thực hiện Kế hoạch số 5741/KH-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày khởi công xây dựng công trình Đại thủy nông Phú Ninh (29/3/1977 - 29/3/2017), đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (QRT), UBND huyện Phú Ninh và Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam đang khẩn trương chuẩn bị và hoàn tất các điều kiện phục vụ Lễ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT: đến nay tổng hợp số lượng đại biểu mời dự Lễ 331 đại biểu, trong đó cán bộ chủ chốt xây dựng công trình thủy lợi Phú Ninh 166 đại biểu; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan Trung ương 05 đại biểu; đại biểu tỉnh Quảng Nam 154 đại biểu; cơ quan báo chí 6 đại biểu. Giấy mời sẽ được gửi đến đại biểu, địa phương tham dự kể từ ngày 11/3/2017.

Đối với công tác chuẩn bị nội dung, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (QRT) đã xây dựng, hoàn chỉnh phim tư liệu về công trình đại thủy nông Phú Ninh và xin ý kiến các thành viên Ban Tổ chức Lễ; Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã thu thập hình ảnh và đang triển khai in ấn phục vụ hoạt động triển lãnh ảnh tại buổi Lễ; Trung tâm văn hóa huyện Phú Ninh phụ trách phần nội dung, âm thanh và chương trình văn nghệ tại buổi Lễ…


(quang cảnh cuộc họp)

         Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nêu rõ: nhằm tri ân công lao của các cấp lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia chỉ đạo và xây dựng công trình Đại thủy nông Phú Ninh, đồng thời đánh giá những thành quả kinh tế - xã hội đạt được do quản lý, khai thác hệ thống công trình hồvchứa nước Phú Ninh mang lại; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến; Lễ kỷ niệm 40 năm ngày khởi công xây dựng công trình Đại thủy nông Phú Ninh mang một ý nghĩa, động viên rất to lớn. Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Lễ yêu cầu các cơ quan, địa phương được giao nhiệm vụ khẩn trương kiểm tra, rà soát lại công tác chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ Lễ, trong đó cần có kế hoạch cụ thể để dọn dẹp vệ sinh, cổ động trực quan trên các tuyến đường phục vụ Lễ; các điều kiện về điện, công tác an ninh, bãi đậu xe, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu phải được đảm bảo tốt nhất.

          Sau cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong Ban Tổ chức Lễ đã đi kiểm tra trực tiếp nơi diễn ra Lễ tại Đập chính - Hồ chứa nước Phú Ninh,  xã Tam Ngọc, huyện Phú Ninh để chỉ đạo, hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo Lễ kỷ niệm 40 năm ngày khởi công xây dựng công trình Đại thủy nông Phú Ninh diễn ra trang trọng, chu đáo vào sáng ngày 26/3/2017./.

(Nguồn: "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam")