TÀI LIỆU phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 (do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai chuyển)

- Link Bộ Tke Back drop, pano, bang ron Tuần lễ

https://drive.google.com/drive/folders/1j6wR-Vu3pn8HnMOoNRu5ZU2BsU3p9vtT

- Link phim Thiên tai VN 2021

https://drive.google.com/file/d/18IbEPlgxlXvpuOPsHDRqY8NEYSPh4_9c/view?usp=sharing