Văn bản số 191 ngày 25/11/2017 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về vận hành điều tiết đưa dần mực nước hồ về mực nước dâng bình thường

191