Thông báo điều tiết qua tràn từ 19h 19/11/2017 của thủy điện Sông Tranh 2

st2