Để chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ và tình hình mưa lớn từ ngày 19/11/2017, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện văn bản:

         - Số 6133/UBND-KTN ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh về tập trung khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

        - Số 179/BCHPCTT&TKCN ngày 16/11/2017 của Ban chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh về chủ động ứng phó đợt mưa lớn từ ngày 19/11/2017.

2. Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo phối hợp với các địa phương, đơn vị:

- Thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới trên khu vực Biển Đông (gió mạnh từ cấp 6 trở lên)  từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông (khu vực nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tuy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới).

- Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển;

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

  3. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh.

Tải về