Dự án “Thiết lập và vận hành hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cho cộng đồng” do tổ chức Save the Children International (SCI) tài trợ được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tiếp nhận tại Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 22/12/2014;

Ngày 19/3/2015, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam phối hợp với nhà tài trợ tổ chức hội thảo khởi động nhằm giới thiệu dự án (mục tiêu, kế hoạch hoạt động) và sự tham gia, phối hợp của các ban ngành, các cấp liên quan trong việc triển khai dự án.

du an canh bao tt

 Dự án triển khai từ tháng 12/2014 đến 5/2015 trên địa bàn 6 huyện, thành phố gồm Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Sơn và Hội An. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 723 triệu đồng. Trong đó, Tổ chức SCI tài trợ hơn 536 triệu đồng, vốn đối ứng tỉnh 187 triệu đồng.

du an canh bao tt1

Tại hội thảo, các địa phương vùng dự án đánh giá cao, phối hợp chặt chẽ để thực hiện các hoạt động cụ thể của dự án và hi vọng dự án được triển khai thành công như mục tiêu ban đầu đề ra, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, bền vững.