Để chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và tình hình mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành Công điện đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh tại Văn bản số 153/BCHPCTT&TKCN ngày 30/10/2017 về chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn.

2. Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo phối hợp với các địa phương, đơn vị:

- Thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động các biện pháp phòng, tránh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên) trong khoảng 10 - 14 độ Vĩ Bắc; phía Đông 115.0 độ Kinh Đông (khu vực nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của ATNĐ);

- Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển;

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của ATNĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

  3. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; theo dõi, kiểm tra, quan trắc mưa, dòng chảy trên lưu vực để chủ động tính toán vận hành điều tiết lũ phù hợp với Quy trình 1537; thường xuyên cung cấp thông tin và báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi, chỉ đạo.

  4. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo tình hình, diễn biến của ATNĐ và thu thập, phân tích thông tin số liệu cung cấp cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ kịp thời công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh.

  5. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

  6. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh./.