Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 10 (Doksuri), Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công điện đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo phối hợp với các địa phương, đơn vị:

- Thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của của bão số 10 để chủ động các biện pháp phòng, tránh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): trong khoảng từ 13,0 độ Vĩ Bắc đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông (khu vực nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão);

- Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển;

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của của áp thấp nhiệt đới và của bão số 10 trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

2. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10; thông tin kịp thời đến nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh;

- Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất;

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thực hiện kiểm tra, quan trắc đập để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra.

3. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình các địa phương thường xuyên đưa tin về tình hình diễn biến bão số 10 và công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó của các cấp chính quyền địa phương để nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

5. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo tình hình, diễn biến của bão số 10 và thu thập, phân tích thông tin số liệu cung cấp cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ kịp thời công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh.

6. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

7. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh./.