2015

“Ngày truyền thống Phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam” là sự kiện được tổ chức thường niên vào ngày 22 tháng 5, nhằm khuyến khích, động viên đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu trong công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Để thiết thực kỷ niệm 69 năm “Ngày truyền thống Phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam”; Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã chỉ thị:

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành có hoạt động hưởng ứng ngày truyền thống; tăng cường công tác phổ biến, quán triệt giáo dục pháp luật về Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản dưới luật đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức ở các cơ quan, đơn vị và các cấp, các ngành; chỉ đạo các báo, đài địa phương tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa ngày truyền thống, những thành tựu mà địa phương, ngành mình đã đạt được trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, những công việc cần triển khai để đối phó với các loại hình thiên tai trong năm 2015.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam quan tâm bố trí thời lượng phát sóng thích hợp để tuyên truyền sâu rộng với nội dung thiết thực và phong phú nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức phòng chống thiên tai đối với xã hội và người dân. Phổ biến Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai; xây dựng, đăng tải, phát sóng các thông điệp về phòng, chống thiên tai. Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm đăng tải và đưa tin, bài, phóng sự về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cũng như phổ biến kiến thức về Luật phòng, chống thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

Theo các nhà khí tượng trên Thế giới đã đưa ra rất nhiều dự báo, cảnh báo nói rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay thì không có gì không thể xảy ra. Chúng ta luôn luôn phải đề phòng những yếu tố cực đoan nhất. Mưa có thể rất nhiều trong một thời gian rất ngắn, hoặc rất ít trong một thời gian dài, nhiệt độ có thể tăng cao ở mức kỷ lục... Bà con nông dân cũng cần lưu ý, tất cả kinh nghiệm được đúc kết, chiêm nghiệm, được truyền lại từ đời này sang đời khác vẫn chưa đủ để sử dụng trong bối cảnh hiện nay. Cách tốt nhất vẫn là theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có những biện pháp ứng phó kịp thời hạn chế thiệt hại do các loại thiên tai gây ra: Đối với hiện tượng nguy hiểm như giông tố, lốc cần phải theo dõi hàng giờ; các cơn bão phải được theo dõi hàng ngày; và với hiện tượng El Nino thì cần theo dõi hàng tháng…