Ngày 06/3/2015, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nhiệm và giải pháp thúc đẩy xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh , siêu bão của các tỉnh ven biển miền Trung.

DSC099551

Tham dự cuộc họp gồm có :Đồng chí Văn Phú Chính,Cục trưởng Cục Phòng, chống thiên tai; Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, chủ trì hội nghị;Các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão,kiêm Chánh văn phòng, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 10 tỉnh ven biển miền Trung.

DSC099721

Thông qua cuộc họp các địa phương đã trao đổi kinh nghiệm, những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất phương hướng xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra ;

Để đảm bảo tiến độ xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ)hoàn thành trước tháng 6/2015) và Ban chỉ  đạo Phòng chống lụt bão Trung ương tại Công văn số :274/PCLBTW ngày 06/12/2014,đồng chí chủ trì hội nghị có ý kiến chỉ đạo :Cục Quản Phòng chống thiên tai sẽ cung cấp bản đồ ngập lụt nước dâng do bão cho các địa phương vào trung tuần tháng 3/2015, đồng thời sẽ có hướng dẫn ,biểu mẫu, kịch bản xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh,siêu bão đảm bảo thống nhất giữa các tỉnh.

               Thông qua hội ghị này đồng chí Cục trưởng đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung tích cực khẩn trương xây dựng phương án đảm bảo đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ.