Triển khai Chương trình hỗ trợ xây nhà phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ, UBND các huyện, thành phố Núi Thành, Tam Kỳ, UBND các xã, phường Tam Tiến, Tam Thanh, An Sơn lựa chọn và được Qũy Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam đồng ý hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà an toàn trước thiên tai cho 05 hộ gia đình, trong đó có 2 nhà tại xã Tam Thanh, 1 nhà tại Phường An Sơn thuộc thành phố Tam Kỳ và 2 nhà tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, với kinh phí cho mỗi ngôi nhà là 70 triệu đồng .

2552020 Quy TLV 2

Sau thời gian triển khai thực hiện, sáng ngày 25/5/2020, Qũy Tấm Lòng Việt- Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Chữ Thập đỏ, các địa phương tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng. Cũng trong dịp này, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam còn trao tặng cho 5 hộ gia đình, mỗi hộ 2 triệu đồng để giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm làm kinh tế.

(Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Nam)