10102023

 

Tải về

1265-STTTT-TTBCXB_signed

The_le_Cuoc_thi_Tim_hieu_cai_cac_hanh_chinh_va_CDS_nam_2023

 

PHÂN TÍCH XU THẾ VÀ DỰ BÁO THỜI TIẾT LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4 VÀ 01/5 TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 29/4 đến ngày 01/5/2023)

Hưởng ứng và thực hiện hành động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2023 (thứ bảy)

gio trai dat

Trong thư, Chủ tịch nước viết: "Đất nước ta là một trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Do vị trí địa lý, lịch sử dựng xây và phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với công cuộc trị thủy, chống lụt thường xuyên, cam go, gian khổ.
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: "Giặc lụt là tiên phong của giặc đói. Nó là đồng minh của giặc ngoại xâm". Nhưng chính quá trình chinh phục và thích ứng với thiên nhiên đã hun đúc lên những phẩm chất đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường khắc phục mọi khó khăn của nhân dân ta".

TÀI LIỆU phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 (do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai chuyển)

PHÂN TÍCH XU THẾ VÀ DỰ BÁO THỜI TIẾT PHỤC VỤ LỄ 30/4 - 01/5 (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 03/5/2022)

 

Liên kết website