10102023

BẢNG TỔNG HỢP KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM CÓ NGUY CƠ CAO VỀ BÃO VÀ SẠT LỞ

TT Vùng trọng điểm bão Vùng trọng điểm sạt lở đất, núi, sông
I HỘI AN
1 Phường Cửa Đại: khối Phước Tân; Phước Hòa; Phước Trạch; Phước Hải và Phước Thịnh Xã Cẩm Kim: thôn Vĩnh Thành (sạt lở quanh năm)
2 Xã Tân Hiệp: Toàn xã  
3 Xã Cẩm Thanh: Thôn 2; 6; 7; 8  
4 Xã Cẩm Hà: Thôn Trà Quế, Thôn Bến Trể  
II ĐIỆN BÀN
1 Xã Điện Dương: Thôn Hà My Đông A; Thôn Hà My Đông B; Hà Quảng Đông; Hà Quảng Tây; Hà Quảng Bắc; Thôn Quảng Gia Sạt lở dọc theo sông Thu Bồn: từ xã Điện Quang, Điện Trung; Điện Phong; Điện Hồng; Điện Thọ; Điện Phước đến xã Điện Phương
2 Xã Điện Ngọc: Thôn Viêm Đông, thôn Giang Tắc
3 Xã Điện Nam Bắc: thôn 2a; Cẩm Sa; Phong Hồ tây thôn Bình Ninh  
4 Xã Điện Nam Trung: Thôn 5  
5 Xã Điện Nam Đông: Thôn Cổ An 1; 2; 3; 4; 5; Thôn 7a và thôn 7b  
III DUY XUYÊN
1 Xã Duy Hải: Thông An Lương; Trung Phường; Thuận Trì; Tây Sơn Đông và Tây Sơn Tây  
2 Xã Duy Nghĩa: Thôn Hồng Triều; Hội Sơn và Thôn Thuận An  
3 Xã Duy Phước  
4 Xã Duy Vinh  
IV THĂNG BÌNH
1 Xã Bình Dương: thôn 3  
2 Xã Bình Minh: thôn Tân An  
3 Xã Bình Hải: Thôn Tan Uyên  
4 Xã Bình Nam: thôn Đông Tác  
V TAM KỲ  
1 Xã Tham Thanh: toàn xã  
VI NÚI THÀNH
1 Tam Xuân 1; Tam Xuân 2  
2 Tam Anh Bắc; Tam Anh Nam  
3 Tam Tiến; Tam Hòa  
4 Tam Hải; Tam Quang; Tam Giang  
VII QUẾ SƠN  
1 Xã Quế Xuân 1: Thôn 1; 2; 3a; 4;5; 11; 12 và thôn Bà Rén  
2 Xã Quế Xuân 2: Thôn Phú Mỹ; Thượng Vĩnh và Thôn Phú Nguyên  
3 Xã Quế Phú: Thôn 3; 4 và thôn 5  
VIII NÔNG SƠN
1   Xã Quế Lâm: thôn 4
2   Xã Quế Trung: thôn Trung An
IX ĐẠI LỘC
1 TT.Ái Nghĩa: Khu 4; 5; 6; 7 và Thôn Trung An Xã Đại Cường: Thôn 10
2 Xã Đại Hòa: thông Quảng Huế, thôn Giao Thủy  
3 Xã Đại Hiệp: thôn Tích Phú  
X TIÊN PHƯỚC
1   Xã Tiên An: thôn 1; 2
XI HIỆP ĐỨC
1   Xã Hiệp Hòa: thôn 2; 3; 4; Linh Kiều
2   Xã Bình Sơn: thôn 3
3   Xã Quế Bình: thôn 4
XIII BẮC TRÀ MY
1   Tuyến đường DDT616: Đoạn thôn 6 xã Trà Bui
2   Xã Trà Dương; thôn Dương Lâm
XIV NAM TRÀ MY
1   Tuyến đường DDT616: Đoạn từ Trà Mai đi Trà Đơn
2   Xã Trà Vân: thôn 1 và thôn 3
3   Đoạn từ Trà Nam đi trà Linh
XV PHƯỚC SƠN
1   Xã Hiệp Phước: thôn 10 (Đường 14E)
2   Xã Phước Xuân: thôn Lao Mưng (đường HCM)
3   Xã Phước Mỹ: thôn 5 (Đèo Lò xo)
XVII ĐÔNG GIANG
1   TT Prao: thông Ngã ba; thôn A Ting
2   Xã Jơ Ngây: thôn Cờ Lò
3   Xã Sông Koon; thôn Bút Nga

 

TỔNG HỢP CÁC KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM NGUY CƠ CAO VỀ LŨ VÀ NGẬP LỤT

TT VÙNG TRỌNG ĐIỂM NGẬP LỤT VÙNG TRỌNG ĐIỂM LŨ ÓNG, LŨ QUÉT
I HỘI AN
1 Phường Minh An: Khối 1 và Khối Đồng Hiệp  
2 Phường Cẩm Phô: Khối 1; 2; 3  
3 Phường Cẩm Châu: Khối Thanh Nam; sơn Phó 1; 2  
4 Phường Cẩm Nam: Khối Thanh Nam Tây: Khối Châu Trung và khối Nam Ngạn  
5 Phường Thanh Hà: khối 5, 6, 7  
6 Xã Cẩm Kim: toàn xã  
7 Xã Cẩm Thanh: thôn 1; 2; và 8  
II ĐIỆN BÀN
1 Xã Điện Phương (11/11) thôn)  
2 Xã Điện Trung (06/06 thôn)  
3 Xã Điện Quang (11/11 thôn)  
4 Xã Điện Nam Trung: thôn 8a; 8b; Quảng Lăng  
5 Xã Điện Hồng: thôn 3; 4, thôn Lạc Thành Tây  
6 Xã Điện Phong: thôn Thi Phương; Hà An; An Hà; Cẩm Đông, Cẩm Phú 1  
III DUY XUYÊN
  Xã Duy Nghĩa: Thôn Hồng Triều  
1 Xã Duy Phước: Thôn Câu Lâu Tây; Mỹ Phước; Câu Lâu Đông; Lang Châu Bắc; Lang Châu Nam; Triều Châu; Hòa Bình và thôn Hà Nhuận  
2 Xã Duy Vinh: thôn Đông Bình; Trà Đông  
3 Xã Duy Thành: thôn Thi Thai; Vân Quật; An Lạc; Nhơn Bồi  
4 Thị Trấn Nam Phước: thôn Phước Mỹ; Xuyên Đông; Xuyên Tây; Long Xuyên; Đình An  
5 Xã Duy Tân: thôn Thu Bồn  
6 Xã Duy Sơn: thôn Kiệu Châu  
7 Xã Duy Trinh: thôn Van Buồng; Phú Đông; Yên Đông  
8 Xã Duy Châu: thôn Thanh Châu; Tân Phong; Cù Bàn và thôn Lệ Bắc  
9 Xã Duy Hòa: thôn Mỹ Lược, Kiểm Lâm  
10 Xã Duy Thu: thôn Thạnh Xuyên; Tỉnh Yên  
IV THĂNG BÌNH
1 Xã Bình Dương: thôn Cây Mộc  
2 Xã Bình Hải: thôn Phước An; Hiệp Hưng; Đồng Trì; An Thuyên; Kỳ Trân  
3 Xã Bình Nam: thôn Thái Đông, Tích Yên; Đông Tác và thôn Nghĩa Hòa  
4 Xã Bình Giang: thôn Hiền Lương; Hòa Bình; Bình Túy, Bình Khương  
5 Xã Bình Đào: thôn 1; 2; 3; 4  
V TAM KỲ  
1 Phường An Phú: Khối 4, Khối 7  
2 Phường Tân Thạnh: Thôn Đoan Trai; Khối 1 và 8  
3 Phường Hòa Hương: thôn Hường Trà 1; 2 và thôn Hồng Lư  
VI NÚI THÀNH  
1 Xã Tam Xuân 1: thôn Trung Đông; Phú Trung; Trịch Đông; Phú Bình; Phú Thạnh; Tam Mỹ; Khương Mỹ  
2 Xã Tam Xuân 2: thôn An Khuông; An Đông; Vĩnh An; Tân Thuận; Phú Nam Đông; Phú Nam Bắc; Bà Bàu; Thạch Hưng; Phú Khê và thôn Thạch Kiều  
3 Xã Tam Anh Bắc thôn Đông Hải  
4 Tam Anh Nam, thôn Mỹ Sơn, Tiên Xuân 1,2  
5 Xã Tam Nghĩa, thôn Tịch Tây  
VII QUẾ SƠN  
1 Xã Quế Xuân 1: Thôn 1; 2; 3a; 4; 5; 11; 12; Bà Rén  
2 Xã Quế Xuân 2: thôn Phú Mỹ, Thượng Vĩnh, Tân Mỹ; Phú Nguyên  
3 Xã Quế Phú: Thôn 4 và thôn 5  
VIII NÔNG SƠN  
1 Xã Quế Lâm: thôn 1; 2; 3; 4 và thôn 5 Xã Quế Lâm: thôn 1; 2; 3 và thôn 4
2 Xã Quế Phước: thôn Đông An; Phú Gia 1 và thôn Bình Yên Xã Quế Phước: thôn Đông An; Phú Gia 1; Bình Yên và thôn Dùi Chiêng
3 Xã Quế Ninh: Thôn !; 2; 3 và thôn 4 Xã Quế Ninh: thôn 1; 2; 3 và thôn 4
4 Xã Quế Trung: thôn Trung Nam; Trung An; Trung Hạ; Đại Bình; Trung Phước 1; 2 và thôn Trung Phước 3 Xã Quế Trung: thôn Trung An; Trung Thượng; Trung Hạ; Nông Sơn và thôn Đại Bình
5 Xã Quế Lộc: thôn Phước Bình; Trung Yên; Lộc Trung và Thôn Lộc Đông
IX ĐẠI LỘC  
1 TT Ái Nghĩa: Khu 1; 2; 3; 4; 5; 8 và Khu Nghĩa Nam Xã Đại Sơn: thôn Tân Đợi
2 Xã Đại Hòa: thôn Quảng Huế; Bộ Bắc, Giáo Tây  
3 Xã Đại An: thôn Quảng Yên; Bàu Tròn; Phước Yên; thôn 4, Phú Lộc  
4 Xã Đại Hiệp: thôn Phú Quý, Tích Phú  
5 Xã Đại Nghĩa: thôn Mỹ Thuận; Hòa Tây; Đức Hòa; Nghĩa Bắc; Nghĩa Tây; Phiếm Ái 1, Phiếm Ái 2  
6 Xã Đại An: thôn Trường An  
7 Xã Đại Đồng: thôn Hà Nha; Bàng Tân, Lộc Phước  
8 Xã Đại Hồng: thôn Dục Tịnh; Đông Phước; Ngọc Thạnh, Ngọc Kinh  
9 Xã Đại Sơn: thôn Hội Khánh Đông, Bãi Quả  
10 Xã Đại Hưng: thôn Thái Sơn; Trúc Hà; Thạch Đại; Mậu Lâm  
11 Xã Đại Cường: thôn 8; 9; 10, Quảng Đại 1  
12 Xã Đại Thắng: thôn Xuân Nam; Bình Đông, Bình Tây  
13 Xã Đại Minh: thôn Ấp Trung; Ấp Bắc và Phước Bình  
14 Xã Đại Tân: thôn Phú Phong; Mỹ Nam  
15 Xã Đại Phong: thôn Tân Mỹ, Mỹ Hảo, Tam Mỹ  
16 Xã Đại Thạnh: thôn Hạnh Đông, Mỹ Lệ  
X TIÊN PHƯỚC  
1   Xã Tiên Cảnh: ngầm hố chèo (thôn 5)
XI HIỆP ĐỨC  
1   Xã Hiệp Hòa: thôn 1
2   Xã Bình Sơn: thôn 1 và 3
3   Xã Quế Thọ: thôn Mỹ Thạnh
4   Xã Quế Bình: thôn 1, 2, 4
5   Xã Thang Phước: thôn 4
XII PHÚ NINH  
1 Xã Tam An: Thôn An Thiện; An Thọ; Phước An; Thuận An  
2 Xã Tam Thành: thôn 3; 4  
3 Xã Tam Đàn: Thôn Đàn Hạ; Vạn Long  
4 Xã Tam Thái: thôn Khánh Thọ; Hòa Bình  
XIII BẮC TRÀ MY  
1   Xã Trà Giác: thôn 1
XIV NAM TRÀ MY  
1   Xã Trà Mai: thôn 1 và thôn 2
2   Xã Trà Đơn: thôn 6
3   Xã Trà Vân: thôn 3
4   Xã Trà Nam: thôn 4
5   Xã Trà Vinh: thôn 4
XV PHƯỚC SƠN  
1   Xã Phước Hiệp: thôn 9
2   TT Khâm Đức: Khối 3
XVI TÂY GIANG  
1   Xã Dang: thôn Alua
XVIII NAM GIANG  
1 Xã Cà Dy: thôn Cà Rung; Pà Păng Xã La Ê: Thôn Pà Oi
2 TT Thạnh Mỹ: Thôn Pà Dương, Thôn Pà Dấu Xã La Dê: Thôn Đắc Ốc, Công Tơ Rơn
3   Xã Đắc Pre: Thôn 57, 58

DANH BẠ CÁC TRANG WEB THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

TT Đơn vị duy trì, cập nhật Địa chỉ trang thông tin điện tử
1 Văn phòng thường trực BCĐ TW PCTT http://www.ccfsc.gov.vn
2 Trung tâm dự báo khi tượng thủy văn Trung Ương http://www.nchmf.gov.vn
3 Hệ thống thông tin Quảng lý công trình thủy lợi Việt Nam http://hochuavietnam.vn
4 Hội chữ thập đỏ Việt Nam http://redcross.org.vn
5 Ủy hội Sông Mekong http://ffw.mrcmekong.org
6 Tổng hợp thông tin PCLB Việt Nam http://www.vnbaolut.com
7 VinAWARE hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ thông tin PCTT http://www.vinawware.mard.gov.vn
8 Trang dự báo của Hải quân Mỹ http://www.nrlmry.navy.mil
9 Cơ quan khí tượng Philippin http://www.pagasa.dost.gov.ph
10 Thông tin tổng hợp về bão trên biển Philippine và Biển Đông http://www.typhoon2000.ph
11 Cơ quan Khí tượng Nhật Bản http://www.jma.go.jp
12 Đài quan sát Hồng Kông http://wwwhko.gov.hk
13 Cơ quan Khí tượng Vương Quốc Anh http://www.metoffice.gov.uk
14 Trang web dự báo bão Chính phủ Anh http://www.tropicalstormrisk.com
15 Cơ quan khí tượng Đài Loan http://www.cwb.gov.tw
16 Thời tiết nguy hiểm http://www.thoitietnguyhiem.net
17 Ảnh vệ tinh IR http://www.goes.noaa.gov
18 Weather Underground, Trang thông tin khí tượng và ảnh vệ tinh http://www.wunderground.com

 

 

Liên kết website