TIN CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG

Văn bản số 240 ngày 26/10/2020 của BCHPCTT và TKCN tỉnh V/v đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Thu Bồn

Văn bản số 6291 ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh về chỉ đạo công tác sơ tán dân

 

 

 

 

 

 

 

DBTT

Captudftdgre

BẢNG TỔNG HỢP KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM CÓ NGUY CƠ CAO VỀ BÃO VÀ SẠT LỞ

TT Vùng trọng điểm bão Vùng trọng điểm sạt lở đất, núi, sông
I HỘI AN
1 Phường Cửa Đại: khối Phước Tân; Phước Hòa; Phước Trạch; Phước Hải và Phước Thịnh Xã Cẩm Kim: thôn Vĩnh Thành (sạt lở quanh năm)
2 Xã Tân Hiệp: Toàn xã  
3 Xã Cẩm Thanh: Thôn 2; 6; 7; 8  
4 Xã Cẩm Hà: Thôn Trà Quế, Thôn Bến Trể  
II ĐIỆN BÀN
1 Xã Điện Dương: Thôn Hà My Đông A; Thôn Hà My Đông B; Hà Quảng Đông; Hà Quảng Tây; Hà Quảng Bắc; Thôn Quảng Gia Sạt lở dọc theo sông Thu Bồn: từ xã Điện Quang, Điện Trung; Điện Phong; Điện Hồng; Điện Thọ; Điện Phước đến xã Điện Phương
2 Xã Điện Ngọc: Thôn Viêm Đông, thôn Giang Tắc
3 Xã Điện Nam Bắc: thôn 2a; Cẩm Sa; Phong Hồ tây thôn Bình Ninh  
4 Xã Điện Nam Trung: Thôn 5  
5 Xã Điện Nam Đông: Thôn Cổ An 1; 2; 3; 4; 5; Thôn 7a và thôn 7b  
III DUY XUYÊN
1 Xã Duy Hải: Thông An Lương; Trung Phường; Thuận Trì; Tây Sơn Đông và Tây Sơn Tây  
2 Xã Duy Nghĩa: Thôn Hồng Triều; Hội Sơn và Thôn Thuận An  
3 Xã Duy Phước  
4 Xã Duy Vinh  
IV THĂNG BÌNH
1 Xã Bình Dương: thôn 3  
2 Xã Bình Minh: thôn Tân An  
3 Xã Bình Hải: Thôn Tan Uyên  
4 Xã Bình Nam: thôn Đông Tác  
V TAM KỲ  
1 Xã Tham Thanh: toàn xã  
VI NÚI THÀNH
1 Tam Xuân 1; Tam Xuân 2  
2 Tam Anh Bắc; Tam Anh Nam  
3 Tam Tiến; Tam Hòa  
4 Tam Hải; Tam Quang; Tam Giang  
VII QUẾ SƠN  
1 Xã Quế Xuân 1: Thôn 1; 2; 3a; 4;5; 11; 12 và thôn Bà Rén  
2 Xã Quế Xuân 2: Thôn Phú Mỹ; Thượng Vĩnh và Thôn Phú Nguyên  
3 Xã Quế Phú: Thôn 3; 4 và thôn 5  
VIII NÔNG SƠN
1   Xã Quế Lâm: thôn 4
2   Xã Quế Trung: thôn Trung An
IX ĐẠI LỘC
1 TT.Ái Nghĩa: Khu 4; 5; 6; 7 và Thôn Trung An Xã Đại Cường: Thôn 10
2 Xã Đại Hòa: thông Quảng Huế, thôn Giao Thủy  
3 Xã Đại Hiệp: thôn Tích Phú  
X TIÊN PHƯỚC
1   Xã Tiên An: thôn 1; 2
XI HIỆP ĐỨC
1   Xã Hiệp Hòa: thôn 2; 3; 4; Linh Kiều
2   Xã Bình Sơn: thôn 3
3   Xã Quế Bình: thôn 4
XIII BẮC TRÀ MY
1   Tuyến đường DDT616: Đoạn thôn 6 xã Trà Bui
2   Xã Trà Dương; thôn Dương Lâm
XIV NAM TRÀ MY
1   Tuyến đường DDT616: Đoạn từ Trà Mai đi Trà Đơn
2   Xã Trà Vân: thôn 1 và thôn 3
3   Đoạn từ Trà Nam đi trà Linh
XV PHƯỚC SƠN
1   Xã Hiệp Phước: thôn 10 (Đường 14E)
2   Xã Phước Xuân: thôn Lao Mưng (đường HCM)
3   Xã Phước Mỹ: thôn 5 (Đèo Lò xo)
XVII ĐÔNG GIANG
1   TT Prao: thông Ngã ba; thôn A Ting
2   Xã Jơ Ngây: thôn Cờ Lò
3   Xã Sông Koon; thôn Bút Nga

 

TỔNG HỢP CÁC KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM NGUY CƠ CAO VỀ LŨ VÀ NGẬP LỤT

TT VÙNG TRỌNG ĐIỂM NGẬP LỤT VÙNG TRỌNG ĐIỂM LŨ ÓNG, LŨ QUÉT
I HỘI AN
1 Phường Minh An: Khối 1 và Khối Đồng Hiệp  
2 Phường Cẩm Phô: Khối 1; 2; 3  
3 Phường Cẩm Châu: Khối Thanh Nam; sơn Phó 1; 2  
4 Phường Cẩm Nam: Khối Thanh Nam Tây: Khối Châu Trung và khối Nam Ngạn  
5 Phường Thanh Hà: khối 5, 6, 7  
6 Xã Cẩm Kim: toàn xã  
7 Xã Cẩm Thanh: thôn 1; 2; và 8  
II ĐIỆN BÀN
1 Xã Điện Phương (11/11) thôn)  
2 Xã Điện Trung (06/06 thôn)  
3 Xã Điện Quang (11/11 thôn)  
4 Xã Điện Nam Trung: thôn 8a; 8b; Quảng Lăng  
5 Xã Điện Hồng: thôn 3; 4, thôn Lạc Thành Tây  
6 Xã Điện Phong: thôn Thi Phương; Hà An; An Hà; Cẩm Đông, Cẩm Phú 1  
III DUY XUYÊN
  Xã Duy Nghĩa: Thôn Hồng Triều  
1 Xã Duy Phước: Thôn Câu Lâu Tây; Mỹ Phước; Câu Lâu Đông; Lang Châu Bắc; Lang Châu Nam; Triều Châu; Hòa Bình và thôn Hà Nhuận  
2 Xã Duy Vinh: thôn Đông Bình; Trà Đông  
3 Xã Duy Thành: thôn Thi Thai; Vân Quật; An Lạc; Nhơn Bồi  
4 Thị Trấn Nam Phước: thôn Phước Mỹ; Xuyên Đông; Xuyên Tây; Long Xuyên; Đình An  
5 Xã Duy Tân: thôn Thu Bồn  
6 Xã Duy Sơn: thôn Kiệu Châu  
7 Xã Duy Trinh: thôn Van Buồng; Phú Đông; Yên Đông  
8 Xã Duy Châu: thôn Thanh Châu; Tân Phong; Cù Bàn và thôn Lệ Bắc  
9 Xã Duy Hòa: thôn Mỹ Lược, Kiểm Lâm  
10 Xã Duy Thu: thôn Thạnh Xuyên; Tỉnh Yên  
IV THĂNG BÌNH
1 Xã Bình Dương: thôn Cây Mộc  
2 Xã Bình Hải: thôn Phước An; Hiệp Hưng; Đồng Trì; An Thuyên; Kỳ Trân  
3 Xã Bình Nam: thôn Thái Đông, Tích Yên; Đông Tác và thôn Nghĩa Hòa  
4 Xã Bình Giang: thôn Hiền Lương; Hòa Bình; Bình Túy, Bình Khương  
5 Xã Bình Đào: thôn 1; 2; 3; 4  
V TAM KỲ  
1 Phường An Phú: Khối 4, Khối 7  
2 Phường Tân Thạnh: Thôn Đoan Trai; Khối 1 và 8  
3 Phường Hòa Hương: thôn Hường Trà 1; 2 và thôn Hồng Lư  
VI NÚI THÀNH  
1 Xã Tam Xuân 1: thôn Trung Đông; Phú Trung; Trịch Đông; Phú Bình; Phú Thạnh; Tam Mỹ; Khương Mỹ  
2 Xã Tam Xuân 2: thôn An Khuông; An Đông; Vĩnh An; Tân Thuận; Phú Nam Đông; Phú Nam Bắc; Bà Bàu; Thạch Hưng; Phú Khê và thôn Thạch Kiều  
3 Xã Tam Anh Bắc thôn Đông Hải  
4 Tam Anh Nam, thôn Mỹ Sơn, Tiên Xuân 1,2  
5 Xã Tam Nghĩa, thôn Tịch Tây  
VII QUẾ SƠN  
1 Xã Quế Xuân 1: Thôn 1; 2; 3a; 4; 5; 11; 12; Bà Rén  
2 Xã Quế Xuân 2: thôn Phú Mỹ, Thượng Vĩnh, Tân Mỹ; Phú Nguyên  
3 Xã Quế Phú: Thôn 4 và thôn 5  
VIII NÔNG SƠN  
1 Xã Quế Lâm: thôn 1; 2; 3; 4 và thôn 5 Xã Quế Lâm: thôn 1; 2; 3 và thôn 4
2 Xã Quế Phước: thôn Đông An; Phú Gia 1 và thôn Bình Yên Xã Quế Phước: thôn Đông An; Phú Gia 1; Bình Yên và thôn Dùi Chiêng
3 Xã Quế Ninh: Thôn !; 2; 3 và thôn 4 Xã Quế Ninh: thôn 1; 2; 3 và thôn 4
4 Xã Quế Trung: thôn Trung Nam; Trung An; Trung Hạ; Đại Bình; Trung Phước 1; 2 và thôn Trung Phước 3 Xã Quế Trung: thôn Trung An; Trung Thượng; Trung Hạ; Nông Sơn và thôn Đại Bình
5 Xã Quế Lộc: thôn Phước Bình; Trung Yên; Lộc Trung và Thôn Lộc Đông
IX ĐẠI LỘC  
1 TT Ái Nghĩa: Khu 1; 2; 3; 4; 5; 8 và Khu Nghĩa Nam Xã Đại Sơn: thôn Tân Đợi
2 Xã Đại Hòa: thôn Quảng Huế; Bộ Bắc, Giáo Tây  
3 Xã Đại An: thôn Quảng Yên; Bàu Tròn; Phước Yên; thôn 4, Phú Lộc  
4 Xã Đại Hiệp: thôn Phú Quý, Tích Phú  
5 Xã Đại Nghĩa: thôn Mỹ Thuận; Hòa Tây; Đức Hòa; Nghĩa Bắc; Nghĩa Tây; Phiếm Ái 1, Phiếm Ái 2  
6 Xã Đại An: thôn Trường An  
7 Xã Đại Đồng: thôn Hà Nha; Bàng Tân, Lộc Phước  
8 Xã Đại Hồng: thôn Dục Tịnh; Đông Phước; Ngọc Thạnh, Ngọc Kinh  
9 Xã Đại Sơn: thôn Hội Khánh Đông, Bãi Quả  
10 Xã Đại Hưng: thôn Thái Sơn; Trúc Hà; Thạch Đại; Mậu Lâm  
11 Xã Đại Cường: thôn 8; 9; 10, Quảng Đại 1  
12 Xã Đại Thắng: thôn Xuân Nam; Bình Đông, Bình Tây  
13 Xã Đại Minh: thôn Ấp Trung; Ấp Bắc và Phước Bình  
14 Xã Đại Tân: thôn Phú Phong; Mỹ Nam  
15 Xã Đại Phong: thôn Tân Mỹ, Mỹ Hảo, Tam Mỹ  
16 Xã Đại Thạnh: thôn Hạnh Đông, Mỹ Lệ  
X TIÊN PHƯỚC  
1   Xã Tiên Cảnh: ngầm hố chèo (thôn 5)
XI HIỆP ĐỨC  
1   Xã Hiệp Hòa: thôn 1
2   Xã Bình Sơn: thôn 1 và 3
3   Xã Quế Thọ: thôn Mỹ Thạnh
4   Xã Quế Bình: thôn 1, 2, 4
5   Xã Thang Phước: thôn 4
XII PHÚ NINH  
1 Xã Tam An: Thôn An Thiện; An Thọ; Phước An; Thuận An  
2 Xã Tam Thành: thôn 3; 4  
3 Xã Tam Đàn: Thôn Đàn Hạ; Vạn Long  
4 Xã Tam Thái: thôn Khánh Thọ; Hòa Bình  
XIII BẮC TRÀ MY  
1   Xã Trà Giác: thôn 1
XIV NAM TRÀ MY  
1   Xã Trà Mai: thôn 1 và thôn 2
2   Xã Trà Đơn: thôn 6
3   Xã Trà Vân: thôn 3
4   Xã Trà Nam: thôn 4
5   Xã Trà Vinh: thôn 4
XV PHƯỚC SƠN  
1   Xã Phước Hiệp: thôn 9
2   TT Khâm Đức: Khối 3
XVI TÂY GIANG  
1   Xã Dang: thôn Alua
XVIII NAM GIANG  
1 Xã Cà Dy: thôn Cà Rung; Pà Păng Xã La Ê: Thôn Pà Oi
2 TT Thạnh Mỹ: Thôn Pà Dương, Thôn Pà Dấu Xã La Dê: Thôn Đắc Ốc, Công Tơ Rơn
3   Xã Đắc Pre: Thôn 57, 58

DANH BẠ CÁC TRANG WEB THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

TT Đơn vị duy trì, cập nhật Địa chỉ trang thông tin điện tử
1 Văn phòng thường trực BCĐ TW PCTT http://www.ccfsc.gov.vn
2 Trung tâm dự báo khi tượng thủy văn Trung Ương http://www.nchmf.gov.vn
3 Hệ thống thông tin Quảng lý công trình thủy lợi Việt Nam http://hochuavietnam.vn
4 Hội chữ thập đỏ Việt Nam http://redcross.org.vn
5 Ủy hội Sông Mekong http://ffw.mrcmekong.org
6 Tổng hợp thông tin PCLB Việt Nam http://www.vnbaolut.com
7 VinAWARE hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ thông tin PCTT http://www.vinawware.mard.gov.vn
8 Trang dự báo của Hải quân Mỹ http://www.nrlmry.navy.mil
9 Cơ quan khí tượng Philippin http://www.pagasa.dost.gov.ph
10 Thông tin tổng hợp về bão trên biển Philippine và Biển Đông http://www.typhoon2000.ph
11 Cơ quan Khí tượng Nhật Bản http://www.jma.go.jp
12 Đài quan sát Hồng Kông http://wwwhko.gov.hk
13 Cơ quan Khí tượng Vương Quốc Anh http://www.metoffice.gov.uk
14 Trang web dự báo bão Chính phủ Anh http://www.tropicalstormrisk.com
15 Cơ quan khí tượng Đài Loan http://www.cwb.gov.tw
16 Thời tiết nguy hiểm http://www.thoitietnguyhiem.net
17 Ảnh vệ tinh IR http://www.goes.noaa.gov
18 Weather Underground, Trang thông tin khí tượng và ảnh vệ tinh http://www.wunderground.com

 

 

          Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có các cơ quan giúp việc gồm:

1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đồng thời là cơ quan Thường trực PCTT tỉnh.

a) Nhiệm vụ:

- Tổ chức trực ban tại Văn phòng Thường trực theo quy định;

- Tham mưu dự thảo các Chỉ thị, Thông báo, Công điện liên quan công tác chỉ đạo PCTT và TKCN trình lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh hoặc UBND tỉnh ký ban hành; đồng thời, chuyển các văn bản chỉ đạo này đến các địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời triển khai, thực hiện;

- Thu thập, tiếp nhận, tổng hợp về diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, tham mưu dự thảo các văn bản của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương có liên quan;

- Giúp lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn;

- Tham mưu ra quyết định vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án về phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh do cấp có thẩm quyền giao;

- Tiếp nhận các tiến bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực phòng, chống thiên tai do các Bộ, ngành và tổ chức khoa học chuyển giao, triển khai ứng dụng các công nghệ phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh;

- Cập nhật, quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;

- Tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động hằng năm của các cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, trình UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh giao.

b) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh được cấp kính phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hằng năm; sử dụng con dấu của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để giao dịch các công việc theo ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Trụ sở làm việc của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đặt tại Chi cục Thủy lợi tỉnh - Số 117 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

c) Tổ chức bộ máy:

- Cử Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng và các Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;

- Phụ trách kế toán của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh quyết định và được hỗ trợ công tác phí hăng tháng;

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh do Công chức, viên chức Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm và có từ 02 đến 03 viên chức chuyên trách (trong tổng số biên chế được giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT);

- Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm phân công cán bộ cùng tham gia, phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trong công tác tham mưu ra quyết định vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015của Thủ tướng Chính phủ trong mùa mưa lũ hằng năm.

2. Cơ quan thường trực Tìm kiếm cứu nạn trên sông và đất liền.

a) Nhiệm vụ:

- Tổ chức trực ban tại Cơ quan thường trực theo quy định;

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai;

- Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng để theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, thiên tai xảy ra để tham mưu thực hiện phương án phù hợp về huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả cao nhất;

- Tham mưu báo cáo đề xuất với Cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Quân khu 5 chỉ đạo, giải quyết kịp thời những tình huống phức tạp;

- Khi có tình huống sự cố thiên tai, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về Phòng Cứu nạn Cứu hộ/Bộ Tham mưu/Quân khu 5, UBND tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về tình hình thiên tai và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

- Tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh quyết định việc mua sắm các phương tiện, vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

b) Cơ quan thường trực TKCN trên sông và đất liền được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hằng năm; được sử dụng con dấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thực hiện giao dịch công việc.

Trụ sở làm việc của Cơ quan thường trực TKCN trên sông và đất liền đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Số 60 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

c) Tổ chức bộ máy:

- Cử đồng chí Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức vụ Thường trực, đồng chí Phó Tham mưu trưởng - Tác chiến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức vụ Phó Thường trực của Cơ quan Thường trực TKCN trên sông và đất liền;

- Thành viên Cơ quan thường trực TKCN trên sông và đất liền do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh quyết định.

3. Cơ quan thường trực Tìm kiếm cứu nạn trên biển và hải đảo.

a) Nhiệm vụ:

- Tổ chức trực ban tại Cơ quan thường trực theo quy định;

- Tổ chức thông báo, báo động khi có thiên tai trên biển (bão, áp thấp nhiệt đới,…), có biện pháp ngăn chặn không cho tàu thuyền ra khơi theo lệnh của Trung ương, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kêu gọi và hướng dẫn các phương tiện vào nơi trú tránh an toàn;

- Khi có tình huống sự cố thiên tai, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về UBND tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về tình hình thiên tai và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

- Tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh quyết định việc mua sắm các phương tiện, vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ có hiệu quả công tác thông tin liên lạc nắm tình hình tàu thuyền, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển.

b) Cơ quan thường trực TKCN trên biển và hải đảo được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hằng năm; được sử dụng con dấu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để thực hiện giao dịch công việc.

Trụ sở làm việc của Cơ quan thường trực TKCN trên biển và hải đảo đặt tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Số 02 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

c) Tổ chức bộ máy:

- Cử đồng chí Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ chức vụ Thường trực, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ chức vụ Phó Thường trực của Cơ quan thường trực TKCN trên biển và hải đảo;

- Thành viên Cơ quan thường trực TKCN trên biển và hải đảo do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh quyết định.”

Danh sách thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam năm 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ KIÊM NHIỆM

CHỨC VỤ,  ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐỊA CHỈ CƠ QUAN

ĐIỆN THOẠI 

ĐỊA CHỈ MAIL

SỐ FAX

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG 

CƠ QUAN

NHÀ RIÊNG

1

Lê Trí Thanh

Trưởng ban

Chủ tịch

UBND tỉnh Quảng Nam

62 Hùng Vương - Tam Kỳ 

0903555444; 0966026555

0235.3852377

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852748

2

Huỳnh Khánh Toàn

Phó Trưởng ban TT

Phó Chủ tịch TT

UBND tỉnh Quảng Nam

62 Hùng Vương - Tam Kỳ 

0913480369

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852748

3

Lê Ngọc Trung

Phó Trưởng ban

Giám đốc

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

119 Hùng Vương - Tam Kỳ

0905115706

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02353852629

4

Hứa Văn Tưởng

Phó Trưởng ban

Chỉ huy Trưởng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

60 Hùng Vương - Tam Kỳ

0967136146

0235.3852310

0235.3852319

5

Nguyễn Bá Thông

Phó Trưởng ban

Chỉ huy Trưởng

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

02 Hùng Vương - Tam Kỳ

0903551662

0235.3852452

0235.3831666

6

Ngô Tấn

Phó Trưởng ban

Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh

119 Hùng Vương - Tam Kỳ

0913488548

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852629

7

Trương Xuân Tý

Ủy viên Thường trực, CVP

Chi cục Trưởng

Chi cục Thủy lợi Quảng Nam

117 Hùng Vương - Tam Kỳ

0913.427266

0235.3812092

02353507789

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852476

8

Trần Nam Hưng

Ủy viên

Chánh Văn phòng

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

24 Nguyễn Chí Thanh - Tam Kỳ

0914744797; 0913480404

02353852409

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812055

9

Văn Anh Tuấn

Ủy viên

Chánh Văn phòng

UBND tỉnh Quảng Nam

62 Hùng Vương - Tam Kỳ 

0903589323

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852748

10

Võ Văn Điềm

Ủy viên

Giám đốc

Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT

28 Trần Phú - Tam Kỳ

0913.473159

0235.3813002

02352.220997

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3859177

11

Lê Văn Sinh

Ủy viên

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải tỉnh

12 Trần Phú -Tam Kỳ

0916.892202

0235.3702202

0235.3861442

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812372

12

Nguyễn Hoàng Thanh

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh

02 Trần Phú-Tam Kỳ

0905.107977

0235.3502234

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3810396

13

Trần Bá Tú

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

11 Trần Quý Cáp-Tam Kỳ

0913.497849

0235.3350919

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852712

14

Nguyễn Văn Văn

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

15 Trần Hưng Đạo, T.Kỳ

0914.127432

0235.3852028

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852813

15

Nguyễn Văn Thọ

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh

18 Lê Lợi -Tam Kỳ

0913.433323

0235.3810479

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852354

16

Phạm Ngọc Sinh

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Khoa học & Công Nghệ tỉnh

54 Hùng Vương-Tam Kỳ

0913.480467

02353852649

0235.3509333

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852649

17

Nguyễn Thanh Quang

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Công Thương

07 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ

0913409749

0235.3852641

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3859130

18

Lê Văn Chính

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

08 Trần Phú - Tam Kỳ

0905189269

0235.3852673

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812247

19

Nguyễn Hà Lai

Ủy viên

Phó Giám đốc

Công An tỉnh Quảng Nam

19Trần Hưng Đạo-Tam Kỳ

0912122294

0694.160898

0235.3860497

20

Lưu Thị Bích Ngọc

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Lao động TB &XH

11 Nguyễn Chí Thanh-Tam Kỳ

0913838105

02353810231

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812392

21

Trần Quốc Tuấn

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam

102Trần Quý Cáp-Tam Kỳ

0905.568727

0235.3812176

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852549

22

Phạm Hồng Quảng

Ủy viên

Giám đốc

Sở Thông tin&Truyền Thông tỉnh

50 Hùng Vương-Tam Kỳ

0905.048555

0235.3815555

0235.3834595

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3811759

23

Tào Viết Hải

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02 Trần Phú-Tam Kỳ

0905.616228

0235.3814145

0235.3862378

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3859879

24

Nguyễn Ngọc Kim

Phó Giám đốc

Sở Ngoại Vụ

56 Hùng Vương - Tam Kỳ

0983038577

02353810142

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0235.3819729

25

Trương Tuyến

Ủy viên

Giám đốc

Đài Khí tượng Thủy văn Q. Nam

122 Trương Chí Cương, Tam Kỳ

0914.010894

0235.3810881

0235.3810881

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812874

26

Nguyễn Đình Hải

Ủy viên

Giám đốc

Công ty KTCTTlợi Quảng Nam

03 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ

0905.203416

0235.3852831

02352240729

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852690

27

Mai Văn Tư

Ủy viên

Giám đốc

Đài PT & Truyền hình

58 Hùng Vương - Tam Kỳ

0913480669

0235.3810113

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852401

28

Nguyễn Viết Hà

Ủy viên

Phó Giám đốc

Viễn Thông Quảng Nam

02A Phan Bội Châu, Tam Kỳ

0913.480002

0235.3829999

0235.3858858

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812777

29

Võ Anh Hùng

Ủy viên

Phó Giám đốc

Công ty Điện lực Quảng Nam

05 Trần Hưng Đạo-Tam Kỳ

0963433999

02352220348

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852956

30

Lê Thái Bình

Ủy viên

Phó Chủ tịch

Ủy ban MT Tổ Quốc Việt Nam

14 Trần Phú-Tam Kỳ-QNam

0914026151

02353859557

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3811245

31

Phan Công Ry

Ủy viên

Phó Chủ tịch

Hội chữ Thập đỏ Quảng Nam

24 Trần Phú - Tam Kỳ

0945843666

02356291266

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3859587

32

Trần Thị Mỹ Phương

Ủy viên

Phó Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh

18 Trần Phú - Tam Kỳ

0976.105212

0235.3812544

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3810111

33

Hoàng Văn Thanh

Ủy viên

Phó Bí thư 

Tỉnh Đoàn Quảng Nam

191 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ

0942563058

0235.3859232

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3859223

34

Nguyễn Út

Ủy viên

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

18B  Trần Phú - Tam Kỳ

0983011426

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

Ngô Xuân Thế

Ủy viên

Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Thủy điện AVương

Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, ĐN

0963.084555

02362.483777

02362.213319

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02353.634205

36

Đinh Hữu Tấn

Ủy viên

Tổng giám đốc

Công ty CP Thủy điện ĐăkMi 4

Phước Xuân-Phước Sơn-Q.nam

0913401819

0235.6537646

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3681668

37

Lê Đình Bản

Ủy viên

Giám đốc

Công ty TĐ Sông Bung

Tầng 3 - Tòa nhà Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, DN

0913422744

02362.523526

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02363.621535

38

Vũ Đức Toàn

Ủy viên

Giám đốc

Công ty Thuỷ điện Sông Tranh

04 Quy Mỹ, Hòa Cường Nam

0963.455717

0236.3642267

02362.213548

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0236.3642266

Điều 18 

2. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai gồm các thành viên:

a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban;

b) Một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban thường trực;

c) Một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó Trưởng ban;

d) Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn làm Phó Trưởng ban;

đ) Các ủy viên của Ban gồm đại diện là lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

e) Căn cứ yêu cầu công tác, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai mời đại diện lãnh đạo các tổ chức: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức liên quan khác tham gia Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai. Bộ thành lập bộ phận chuyên trách làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có con dấu, được cấp kinh phí và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

(Trích Điều 18 Nghị định 66/2014/NĐ-CP)

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam được thành lập theo quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.

1. Vị trí: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, có pháp nhân và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, được giao chỉ tiêu biên chế và cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hằng năm.

2. Chức năng: Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều hành, đôn đốc thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

Liên kết website