Danh sách thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam năm 2019

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ KIÊM NHIỆM

CHỨC VỤ,  ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐỊA CHỈ CƠ QUAN

ĐIỆN THOẠI 

ĐỊA CHỈ MAIL

SỐ FAX

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG 

CƠ QUAN

NHÀ RIÊNG

1

Đinh Văn Thu

Trưởng ban

Chủ tịch

UBND tỉnh Quảng Nam

62 Hùng Vương - Tam Kỳ 

0913481563

0235.3601555

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852748

2

Lê Trí Thanh

Phó Trưởng ban TT

Phó Chủ tịch

UBND tỉnh Quảng Nam

62 Hùng Vương - Tam Kỳ 

0903555444; 0966026555

0235.3852377

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852748

3

Lê Ngọc Trung

Phó Trưởng ban

Giám đốc

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

119 Hùng Vương - Tam Kỳ

0905115706

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02353852629

4

Hứa Văn Tưởng

Phó Trưởng ban

Chỉ huy Trưởng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

60 Hùng Vương - Tam Kỳ

0967136146

0235.3852310

 

 

0235.3852319

5

Nguyễn Bá Thông

Phó Trưởng ban

Chỉ huy Trưởng

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

02 Hùng Vương - Tam Kỳ

0903551662

0235.3852452

 

 

0235.3831666

6

Ngô Tấn

Phó Trưởng ban

Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh

119 Hùng Vương - Tam Kỳ

0913488548

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852629

7

Trương Xuân Tý

Ủy viên Thường trực, CVP

Chi cục Trưởng

Chi cục Thủy lợi Quảng Nam

117 Hùng Vương - Tam Kỳ

0913.427266

0235.3812092

02353507789

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852476

8

Trần Nam Hưng

Ủy viên

Chánh Văn phòng

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

24 Nguyễn Chí Thanh - Tam Kỳ

0914744797; 0913480404

02353852409

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812055

9

Văn Anh Tuấn

Ủy viên

Chánh Văn phòng

UBND tỉnh Quảng Nam

62 Hùng Vương - Tam Kỳ 

0903589323

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852748

10

Võ Văn Điềm

Ủy viên

Giám đốc

Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT

28 Trần Phú - Tam Kỳ

0913.473159

0235.3813002

02352.220997

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3859177

11

Lê Văn Sinh

Ủy viên

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải tỉnh

12 Trần Phú -Tam Kỳ

0916.892202

0235.3702202

0235.3861442

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812372

12

Nguyễn Hoàng Thanh

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh

02 Trần Phú-Tam Kỳ

0905.107977

0235.3502234

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3810396

13

Trần Bá Tú

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

11 Trần Quý Cáp-Tam Kỳ

0913.497849

0235.3350919

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852712

14

Nguyễn Văn Văn

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

15 Trần Hưng Đạo, T.Kỳ

0914.127432

0235.3852028

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852813

15

Nguyễn Văn Thọ

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh

18 Lê Lợi -Tam Kỳ

0913.433323

0235.3810479

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852354

16

Phạm Ngọc Sinh

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Khoa học & Công Nghệ tỉnh

54 Hùng Vương-Tam Kỳ

0913.480467

02353852649

0235.3509333

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852649

17

Nguyễn Thanh Quang

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Công Thương

07 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ

0913409749

0235.3852641

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3859130

18

Lê Văn Chính

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

08 Trần Phú - Tam Kỳ

0905189269

0235.3852673

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812247

19

Nguyễn Hà Lai

Ủy viên

Phó Giám đốc

Công An tỉnh Quảng Nam

19Trần Hưng Đạo-Tam Kỳ

0912122294

0694.160898

 

 

0235.3860497

20

Lưu Thị Bích Ngọc

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Lao động TB &XH

11 Nguyễn Chí Thanh-Tam Kỳ

0913838105

02353810231

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812392

21

Trần Quốc Tuấn

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam

102Trần Quý Cáp-Tam Kỳ

0905.568727

0235.3812176

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852549

22 Phạm Hồng Quảng Ủy viên Giám đốc Sở Thông tin&Truyền Thông tỉnh 50 Hùng Vương-Tam Kỳ 0905.048555 0235.3815555 0235.3834595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0235.3811759
23 Tào Viết Hải Ủy viên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02 Trần Phú-Tam Kỳ 0905.616228 0235.3814145 0235.3862378 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0235.3859879
24 Nguyễn Ngọc Kim   Phó Giám đốc Sở Ngoại Vụ 56 Hùng Vương - Tam Kỳ 0983038577 02353810142   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0235.3819729
25 Trương Tuyến Ủy viên Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Q. Nam 122 Trương Chí Cương, Tam Kỳ 0914.010894 0235.3810881 0235.3810881 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0235.3812874
26 Nguyễn Đình Hải Ủy viên Giám đốc Công ty KTCTTlợi Quảng Nam 03 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ 0905.203416 0235.3852831 02352240729 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0235.3852690
27 Mai Văn Tư Ủy viên Giám đốc Đài PT & Truyền hình 58 Hùng Vương - Tam Kỳ 0913480669 0235.3810113   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0235.3852401
28 Nguyễn Viết Hà Ủy viên Phó Giám đốc Viễn Thông Quảng Nam 02A Phan Bội Châu, Tam Kỳ 0913.480002 0235.3829999 0235.3858858 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0235.3812777
29 Võ Anh Hùng Ủy viên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam 05 Trần Hưng Đạo-Tam Kỳ 0963433999 02352220348   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0235.3852956
30 Lê Thái Bình Ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban MT Tổ Quốc Việt Nam 14 Trần Phú-Tam Kỳ-QNam 0914026151 02353859557   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0235.3811245
31 Phan Công Ry Ủy viên Phó Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Quảng Nam 24 Trần Phú - Tam Kỳ 0945843666 02356291266   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0235.3859587
32 Trần Thị Mỹ Phương Ủy viên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh 18 Trần Phú - Tam Kỳ 0976.105212 0235.3812544   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0235.3810111
33 Hoàng Văn Thanh Ủy viên Phó Bí thư  Tỉnh Đoàn Quảng Nam 191 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ 0942563058 0235.3859232   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0235.3859223
34 Nguyễn Út Ủy viên Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 18B  Trần Phú - Tam Kỳ 0983011426     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
35 Ngô Xuân Thế Ủy viên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện AVương Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, ĐN 0963.084555 02362.483777 02362.213319 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02353.634205
36 Đinh Hữu Tấn Ủy viên Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện ĐăkMi 4 Phước Xuân-Phước Sơn-Q.nam 0913401819 0235.6537646   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0235.3681668
37 Lê Đình Bản Ủy viên Giám đốc Công ty TĐ Sông Bung Tầng 3 - Tòa nhà Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, DN 0913422744 02362.523526   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02363.621535
38 Vũ Đức Toàn Ủy viên Giám đốc Công ty Thuỷ điện Sông Tranh 04 Quy Mỹ, Hòa Cường Nam 0963.455717 0236.3642267 02362.213548 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0236.3642266

Liên kết website