Danh sách thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam năm 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ KIÊM NHIỆM

CHỨC VỤ,  ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐỊA CHỈ CƠ QUAN

ĐIỆN THOẠI 

ĐỊA CHỈ MAIL

SỐ FAX

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG 

CƠ QUAN

NHÀ RIÊNG

1

Lê Trí Thanh

Trưởng ban

Chủ tịch

UBND tỉnh Quảng Nam

62 Hùng Vương - Tam Kỳ 

0903555444; 0966026555

0235.3852377

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852748

2

Huỳnh Khánh Toàn

Phó Trưởng ban TT

Phó Chủ tịch TT

UBND tỉnh Quảng Nam

62 Hùng Vương - Tam Kỳ 

0913480369

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852748

3

Lê Ngọc Trung

Phó Trưởng ban

Giám đốc

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

119 Hùng Vương - Tam Kỳ

0905115706

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02353852629

4

Hứa Văn Tưởng

Phó Trưởng ban

Chỉ huy Trưởng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

60 Hùng Vương - Tam Kỳ

0967136146

0235.3852310

0235.3852319

5

Nguyễn Bá Thông

Phó Trưởng ban

Chỉ huy Trưởng

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

02 Hùng Vương - Tam Kỳ

0903551662

0235.3852452

0235.3831666

6

Ngô Tấn

Phó Trưởng ban

Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh

119 Hùng Vương - Tam Kỳ

0913488548

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852629

7

Trương Xuân Tý

Ủy viên Thường trực, CVP

Chi cục Trưởng

Chi cục Thủy lợi Quảng Nam

117 Hùng Vương - Tam Kỳ

0913.427266

0235.3812092

02353507789

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852476

8

Trần Nam Hưng

Ủy viên

Chánh Văn phòng

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

24 Nguyễn Chí Thanh - Tam Kỳ

0914744797; 0913480404

02353852409

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812055

9

Văn Anh Tuấn

Ủy viên

Chánh Văn phòng

UBND tỉnh Quảng Nam

62 Hùng Vương - Tam Kỳ 

0903589323

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852748

10

Võ Văn Điềm

Ủy viên

Giám đốc

Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT

28 Trần Phú - Tam Kỳ

0913.473159

0235.3813002

02352.220997

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3859177

11

Lê Văn Sinh

Ủy viên

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải tỉnh

12 Trần Phú -Tam Kỳ

0916.892202

0235.3702202

0235.3861442

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812372

12

Nguyễn Hoàng Thanh

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh

02 Trần Phú-Tam Kỳ

0905.107977

0235.3502234

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3810396

13

Trần Bá Tú

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

11 Trần Quý Cáp-Tam Kỳ

0913.497849

0235.3350919

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852712

14

Nguyễn Văn Văn

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

15 Trần Hưng Đạo, T.Kỳ

0914.127432

0235.3852028

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852813

15

Nguyễn Văn Thọ

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh

18 Lê Lợi -Tam Kỳ

0913.433323

0235.3810479

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852354

16

Phạm Ngọc Sinh

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Khoa học & Công Nghệ tỉnh

54 Hùng Vương-Tam Kỳ

0913.480467

02353852649

0235.3509333

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852649

17

Nguyễn Thanh Quang

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Công Thương

07 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ

0913409749

0235.3852641

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3859130

18

Lê Văn Chính

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

08 Trần Phú - Tam Kỳ

0905189269

0235.3852673

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812247

19

Nguyễn Hà Lai

Ủy viên

Phó Giám đốc

Công An tỉnh Quảng Nam

19Trần Hưng Đạo-Tam Kỳ

0912122294

0694.160898

0235.3860497

20

Lưu Thị Bích Ngọc

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Lao động TB &XH

11 Nguyễn Chí Thanh-Tam Kỳ

0913838105

02353810231

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812392

21

Trần Quốc Tuấn

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam

102Trần Quý Cáp-Tam Kỳ

0905.568727

0235.3812176

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852549

22

Phạm Hồng Quảng

Ủy viên

Giám đốc

Sở Thông tin&Truyền Thông tỉnh

50 Hùng Vương-Tam Kỳ

0905.048555

0235.3815555

0235.3834595

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3811759

23

Tào Viết Hải

Ủy viên

Phó Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02 Trần Phú-Tam Kỳ

0905.616228

0235.3814145

0235.3862378

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3859879

24

Nguyễn Ngọc Kim

Phó Giám đốc

Sở Ngoại Vụ

56 Hùng Vương - Tam Kỳ

0983038577

02353810142

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0235.3819729

25

Trương Tuyến

Ủy viên

Giám đốc

Đài Khí tượng Thủy văn Q. Nam

122 Trương Chí Cương, Tam Kỳ

0914.010894

0235.3810881

0235.3810881

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812874

26

Nguyễn Đình Hải

Ủy viên

Giám đốc

Công ty KTCTTlợi Quảng Nam

03 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ

0905.203416

0235.3852831

02352240729

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852690

27

Mai Văn Tư

Ủy viên

Giám đốc

Đài PT & Truyền hình

58 Hùng Vương - Tam Kỳ

0913480669

0235.3810113

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852401

28

Nguyễn Viết Hà

Ủy viên

Phó Giám đốc

Viễn Thông Quảng Nam

02A Phan Bội Châu, Tam Kỳ

0913.480002

0235.3829999

0235.3858858

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3812777

29

Võ Anh Hùng

Ủy viên

Phó Giám đốc

Công ty Điện lực Quảng Nam

05 Trần Hưng Đạo-Tam Kỳ

0963433999

02352220348

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3852956

30

Lê Thái Bình

Ủy viên

Phó Chủ tịch

Ủy ban MT Tổ Quốc Việt Nam

14 Trần Phú-Tam Kỳ-QNam

0914026151

02353859557

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3811245

31

Phan Công Ry

Ủy viên

Phó Chủ tịch

Hội chữ Thập đỏ Quảng Nam

24 Trần Phú - Tam Kỳ

0945843666

02356291266

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3859587

32

Trần Thị Mỹ Phương

Ủy viên

Phó Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh

18 Trần Phú - Tam Kỳ

0976.105212

0235.3812544

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3810111

33

Hoàng Văn Thanh

Ủy viên

Phó Bí thư 

Tỉnh Đoàn Quảng Nam

191 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ

0942563058

0235.3859232

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3859223

34

Nguyễn Út

Ủy viên

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

18B  Trần Phú - Tam Kỳ

0983011426

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

Ngô Xuân Thế

Ủy viên

Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Thủy điện AVương

Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, ĐN

0963.084555

02362.483777

02362.213319

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02353.634205

36

Đinh Hữu Tấn

Ủy viên

Tổng giám đốc

Công ty CP Thủy điện ĐăkMi 4

Phước Xuân-Phước Sơn-Q.nam

0913401819

0235.6537646

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0235.3681668

37

Lê Đình Bản

Ủy viên

Giám đốc

Công ty TĐ Sông Bung

Tầng 3 - Tòa nhà Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, DN

0913422744

02362.523526

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02363.621535

38

Vũ Đức Toàn

Ủy viên

Giám đốc

Công ty Thuỷ điện Sông Tranh

04 Quy Mỹ, Hòa Cường Nam

0963.455717

0236.3642267

02362.213548

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0236.3642266

Liên kết website