BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG,  LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ GIÓ GIẬT MẠNH phát 11h40 ngày 15/5/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG DIỆN RỘNG  VÀ LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH phát 16h ngày 10/5/2022

TIN CẢNH BÁO THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN phát 10h ngày 10/4/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN CẢNH BÁO THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN phát 16h ngày 01/12/2021

 

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN phát 04h ngày 17/10/2021

 

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 12h30 ngày 03/9/2021

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 13h30 ngày 27.8.2021

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG phát 18h50 ngày 26/8/2021